duminică, aprilie 14

Concurs pentru postul de secretar general al Municipiului Tecuci

Primăria Municipiului Tecuci scoate la concurs postul vacant de secretar general al Municipiului Tecuci.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Condiții de participare:

– sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
– sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitate prevazute la art.468 alin.(2) lit. b), respectiv – minimum 7 ani vechime in specialitatea studiilor;
– sa indeplineasca conditiile de studii, precum si conditiile specifice necesare ocuparii functiei publice,respectiv – studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice, stiintelor administrative sau stiintelor politice;
– să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Proba scrisă va fi susținută pe data de 18.11.2021, ora 10:00 la sediul instituției.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *