joi, mai 30

Deturnare de fonduri la Tecuci. Salarii mărite fără justificare și asfaltări pe datorie

Banii publici ai tecucenilor au fost cheltuiți eronat!

După ce a revalidat împrumutul de 300 de miliarde de lei vechi, edilul Municipiului Tecuci, a folosit o parte din banii colectați din taxe și impozite la „negru”. Cheltuielile realizate în 2021, au fost achitate cu greu în 2022, cu toate că nu erau prevăzute în buget.

Conform camerei de conturi Galați, o parte din sumele achitate în 2022 ar fi fost DATORII din anul precedent, reprezentând lucrări neplătite sau mai cu seamă, asfaltări „pe datorie”.

Camera de Conturi a auditat situaţiile financiare ale Primăriei municipiului Tecuci pentru exerciţiul financiar al anului trecut şi a constat “erori cu influenţe semnificative asupra situaţiilor financiare”, după cum se arată în raportul de audit.

Este vorba despre faptul că în anul 2022 situaţiile financiare ale Unităţii Adminsitrativ-Teritoriale Tecuci au fost denaturate ca urmare a înregistrării în anul 2022 a unor obligaţii de plată şi drepturi de creanţă aferente anului 2021, în cuantum de 1.914.325 lei din care: obligaţii de plată în sumă de 448.012 lei (sumă care trebuia înregistrată pe cheltuieli în anul 2021 şi nu în anul 2022) şi drepturi de creanţă în sumă de 1.466.313 lei (sumă care trebuia înregistrată la veniturile aferente anului 2021 şi nu ale anului 2022).

O altă neregulă constatată de auditorii Camerei de Conturi este că la instuţiile de cultură din subordinea Primăriei Tecuci, care sunt ordonatori terţiari de credite, în cazul unor categorii de personal au fost stabilite eronat drepturile salariale în sumă de 42.182 lei (venit brut).

Altă abatere constatată de camera de Conturi Galaţi se referă la faptul că Primăria municipiului Tecuci a raportat prin situaţiile financiare la 31.12.2022 datorii în sumă de 743.543 lei pentru care nu au fost prezentate documente justificative, soldurile fiind preluate din perioada 2014-2015. Această sumă se compune din datorii faţă de bugetul local la taxa 12 tone, vânzări spaţii potrivit legii 550 şi creditori sub 1 an.

Auditorii au mai descoperit că Primăria Tecuci a mai făcut plăţi pentru unele sim-uri de servicii şi licenţe pentru care nu s-au prezentat documente, de exemplu: mai multe sim-uri de servicii mobile  pentru care s-a plătit 6,5 euro/lună fără TVA, servicii bulk sms pentru care s-a plătit 184 euro/lună şi diferite servicii de voce pentru care nu exista contract.

De altfel, Primăria Tecuci nu a reuşit nici măcar să finalizeze operaţiunile de inventariere a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pentru exerciţiul financiar al anului 2022, ”astfel încât să fie atins scopul principal al inventarierii, respectiv, stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii în respectivul exerciţiu financiar”, se arată în raportul de audit.

Contactat de cotidianul Monitorul de Galați, primarul Costin GRIGORE nu a fost disponibil pentru a oferi un punct de vedere în această speță.

Material preluat din cotidianul Monitorul de Galați

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *