marți, iunie 11

Casa de Cultură Tecuci angajează economist

Casa de Cultură, cu sediul în strada 1 Decembrie 1918, nr. 62, municipiul Tecuci, județul Galați, organizează concurs, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G 115/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene,

 • DENUMIREA POSTULUI:   Economist IA
 • NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
 • NIVELUL POSTULUI: de execuție
 • COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentului Financiar – Contabil, Resurse Umane, Administrativ.
 • DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
 • PERIOADA: nedeterminată

Condiții de participare:

 1. Diplomă de licenţă în studii economice, specialitatea contabilitate/finanțe/management;
 2. Cunoștințe de operare pe PC: Forexe, Excel, Word,P.U.A./FOREXEBUG, baze de date, Internet etc;
 3. Experiență în utilizarea calculatorului, abilități de exploatare a tehnologiilor digitale, programe specifice domeniului contabilitate;
 4. Experiență în managementul resurselor umane
 5. Experiență în  accesarea fondurilor europene
 6. Condiţii vechime în specialitatea studiilor economice – minim 6 ani, 6 luni.

Mai multe detalii despre postul de economist se regăsesc AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *